Điều khoản chung:

Chào mừng bạn đến website Công ty Thiết kế website bán hàng. Website này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của công ty Thiết kế website bán hàng. Chúng tôi mong bạn vui lòng đọc và tìm hiểu những điều khoản của chúng tôi. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thỏa thuận dưới đây (Thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và các dịch vụ của website.

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh vì vậy bạn nên thường xuyên xem Thỏa thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới  của chúng tôi.

Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi:

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn:

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn cần đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Giới hạn độ tuổi:

Mọi người đều có thể truy cập vào website này, tuy nhiên bạn phải ít nhất 18 tuổi nếu muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin lên website và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi.

Sử dụng nội dung trên website:

Nội dung trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kì thông tin từ website này.

 Đăng kí thành viên:

Đăng kí thành viên hoàn toàn miễn phí

Nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không có sự tin cậy, chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên website. Bạn có thể đăng kí lại sau 2 ngày nếu như bạn không thấy thông tin đăng kí của bạn trên website.

Mỗi thành viên chỉ được có tối đa một đăng kí. Nếu thành viên vi phạm quy định, chúng tôi sẽ xóa đăng kí của thành viên đó.

 Cập nhật thông tin thành viên:

Thành viên chịu trách nhiệm tự cập nhật thông tin của mình. Thành viên sử dụng tên truy cập và mật khẩu khi đăng ký để cập nhật thông tin và hình ảnh bằng cách nhấn menu “Cập nhật thông tin” trên website. Thành viên cũng có thể tự xóa đăng kí của mình nếu muốn.

 Những điều cấm:

Bạn xác nhận và đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác:

Bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch được đăng kí hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp chúng tôi đều không chịu trách nhiệm

Thông báo nếu có sự vi phạm:

Hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện có bất  kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hóa mà bạn có quyền sở hữu.

 Các điều luật được áp dụng:

Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà Việt Nam có ký kết. Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả casc thành viên của website

 Thông tin liên lạc:

Vui lòng liên hệ nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì từ website hoặc cập nhật thông tin trên website