Công ty thiết kế website bán hàng rất trân trọng sự tin tưởng của khách hàng khi được khách hàng tin cậy và cung cấp cho Cánh Cam những thông tin cá nhân. Cánh Cam cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Cánh Cam đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chính sách cuả Cánh Cam nhé:

Thu thâp thông tin khách hàng:

Để xác định rõ hơn về yêu cầu của bạn, một số thông tin cần quy khách cung cấp: email, họ tên, số điện thoại và địa chỉ cùng một số thông tiin khách. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một sô thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được  một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Những thông tin bạn nhập hoặc gửi đến Cánh Cam đều được lưu trữ. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

Sử dụng thông tin:

Để mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng, Cánh Cam thu thập và sử dụng thông tin để phục vụ những hoạt động sau:

Chia sẻ thông tin:

Ở Cánh Cam, vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng được đặt lên hàng đầu và Cánh Cam cam kết sẽ không bán hay trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

Để bảo vệ Cánh Cam và các bên thứ 3 khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Cánh Cam và các bên thứ ba khác.

Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

Trong những trường hợp còn lại, trước khi thông tin của quý khách được chia sẻ, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách và thông tin chỉ được cung cấp khi nhận được sự đồng ý của quý khách. Và chắc chắn việc chia sẻ thông tin của khách hàng không cì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Cánh Cam.

Bảo mật thông tin khách hàng:

Cánh Cam hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và uy tín của công ty vì vậy Cánh Cam cam kết quản lý thông tin khách hàng thận trọng trên tinh thần trách nhiệm cao.

Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ bạn trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi bạn dùng máy tính chung với nhiều người. Khi đó bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng  của Cánh Cam chi được áp dụng tại các website của Cánh Cam. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ 3 khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại website của Cánh Cam. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.